Informacje Ogólne

 • Administratorem Twoich danych osobowych jest A-Beauty Alicja Lubiejewska z siedzibą w Warszawie, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 291 020 58 98 (dalej zwany: „Administrator”).
 • A-Beauty Alicja Lubiejewska z siedzibą w Warszawie jest właścicielem marki A-Beauty pod którą działa oraz właścicielem strony internetowej a-beauty.pl oraz witryn na portalach społecznościowych.
 • Przetwarzanie danych osobowych w A-Beauty Alicja Lubiejewska regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); dalej jako „Rozporządzenie”.
 • Administrator szanuje Twoje prawo do prywatności oraz dba o ochronę danych osobowych jakie pozostawiasz korzystając z usług A-Beauty oraz strony www i witryn na portalach społecznościowych, stosując rozwiązania technologiczne gwarantujące zgodność ochrony z wymogami powszechnie obowiązującego prawa i zapewniające skuteczne zabezpieczenie przed ingerencją w Twoją prywatność jako Użytkownika przez osoby trzecie. W tym celu używamy m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Twoje dane osobowe podawane w formularzach dostępnych na stronie www są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
 • A-Beauty Alicja Lubiejewska jest także administratorem danych osobowych osób zapisanych na newsletter i osób zapisanych na webinar.
 • Na stronie a-beauty.pl mogą być zamieszczone odnośniki do stron internetowych innych podmiotów, w stosunku do których nie obowiązuje niniejsze oświadczenie w zakresie ochrony danych.

Gromadzenie i Przetwarzanie danych

 • Pozyskujemy Twoje dane osobowe, podczas spotkań osobistych, gdy korzystasz z naszych witryn internetowych lub aplikacji mobilnych oraz w inny sposób nawiązujesz z nami kontakt. Wszystkie informacje udostępniasz nam dobrowolnie, jednak pamiętaj, że w niektórych sytuacjach udostępnienie informacji może być konieczne dla realizacji usługi lub wymagane przez prawo, stąd też brak udostepnienia danych może uniemożliwić nam świadczenie niektórych usług o czym zostaniesz powiadomiony.
 • Informacje jakie przetwarzamy po ich otrzymaniu od Ciebie to przede wszystkim: dane umożliwiające identyfikację, takie jak imię i nazwisko, adres pocztowy oraz e-mail, numer telefonu, wiek (rok, miesiąc urodzenia) oraz inne informacje kontaktowe, informacje na temat konta użytkownika, takie jak nazwa użytkownika oraz hasło (lub inne informacje identyfikujące) wykorzystywane w celu uzyskania dostępu do naszych usług online bądź skorzystania z naszych produktów i usług; informacje o Twoich ulubionych produktach i usługach lub porach dnia, w których zwykle nas odwiedzasz; oraz inne informacje, które zdecydujesz się nam przekazać podczas kontaktu z nami.
 • Możemy automatycznie pozyskiwać informacje z systemu Twojego komputera lub urządzenia mobilnego, kiedy odwiedzasz naszą stronę lub nasze portale społecznościowe, korzystasz z usług online. Metody automatycznego pozyskiwania informacji mogą obejmować ciasteczka (cookies). W ramach zautomatyzowanego systemu pozyskiwania danych możemy uzyskać następujące informacje: adres IP, data i czas korzystania z naszych usług online lub technologii, nazwę i adres URL plików pobranych podczas korzystania z naszych usług online, system operacyjny i rodzaj przeglądarki internetowej komputera lub urządzenia mobilnego, typ urządzenia mobilnego i jego ustawienia, aplikacja lub witryna odsyłająca, która Ciebie do nas doprowadziła.
 • Dane osobowe podane w czasie wystawiania przez Ciebie komentarzy do usług są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

Wykorzystanie zgromadzonych danych 

Twoje dane przetwarzane są przez Administratora w następujących celach:

  • Świadczenia usług na Twoją rzecz i kontaktów z Tobą, w szczególności gdy: odpowiadamy na Twoje żądania, realizujemy Twoje zlecenie i obsługujemy płatności za nasze usługi; kontaktujemy się z Tobą w sprawie Twoich zapytań, próśb oraz uwag; dostarczamy Tobie nasze usługi online obejmujące nasze strony internetowe oraz aplikacje mobilne, a także udzielamy pomocy w razie wątpliwości dotyczących naszych usług.
  • Celem świadczenia usług przez Administratora kontakt z Tobą za pomocą wiadomości e-mail lub sms, bądź też kontakt telefoniczny przekazywania informacji o naszych usługach, kampanii reklamowych, promocjach, konkursach, imprezach okolicznościowych.
  • Prowadzenia działalności reklamowej, informacyjnej w zakresie naszych usług, kampanii reklamowych, promocji, konkursów, imprez okolicznościowych.
  • Korzystania z narzędzi analitycznych i profilujących w celu: dostosowania obsługi do Twoich potrzeb (personalizacji); dostosowania wyświetlanych treści (w tym reklam) do Twoich zainteresowań oraz sposobu w jaki korzystasz z usług online i technologii w zakresie usług finansowych.
  • Wykonywania obowiązków nałożonych na Administratora przez obowiązujące przepisy prawa.

Jak długo Administrator przechowuje Twoje dane Dane osobowe pozostawione przez Ciebie jakie przetwarzamy, będą przechowywane do momentu skorzystania przez Ciebie z prawa żądania: usunięcia Twoich danych, żądania ograniczenia zakresu przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przeniesienia danych – w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych przez Administratora.

Prawo do informacji o danych

 • Przysługuje Ci prawo do informacji w formie pisemnej, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi, czy oraz jakie dane osobowe są przetwarzane przez Administratora. Masz prawo do powyższych modyfikacji danych które przetwarza Administrator w każdym czasie.
 • Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem, masz prawo i możliwość osobistego zapoznania się z tymi danymi i w razie potrzeby ich skasowania lub zmiany poprzez kontakt z Administratorem lub poprzez formularz do edycji profilu użytkownika. Jeżeli pomimo starań Administratora o poprawność i aktualność danych zostały zapisane informacje niewłaściwe, to na życzenie dokonamy niezwłocznych stosownych korekt.
 • Przysługuje Ci prawo żądania usunięcia przetwarzanych przez Administratora Twoich danych osobowych.
 • Jeśli jesteś użytkownikiem, który założył konto, możesz w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. Konto zostanie skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu usług do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane, zostanie również usunięty e-mail z bazy danych. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe, użytkownik będzie musiał ponownie je założyć i wprowadzić wszystkie dane.

Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

 • Jeżeli nie życzysz sobie, aby Administrator przetwarzał dalej Twoje dane osobowe możesz w każdej chwili wnieść przeciwko temu sprzeciw (model opt-out). W celu technicznej realizacji tego sprzeciwu w przeglądarce internetowej zostanie zainstalowany plik cookie opt-out. Ten plik służy wyłącznie do przyporządkowania sprzeciwu. Ze względów technicznych cookie opt-out może być stosowany tylko w tej przeglądarce, z której został zainstalowany. Jeżeli jako użytkownik skasujesz cookies względnie stosuje inną przeglądarkę internetową lub urządzenie końcowe, musisz ponownie zainstalować cookie opt-out.
 • Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu;

Skarga do organu nadzoru

 • Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego; Podstawą skargi jest samo podejrzenie, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy prawa.
 • Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych u Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: gabinet@a-beauty.pl
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po usunięcia profilu danego użytkownika lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
 • Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa

Pliki cookies

 • Zarówno Administrator jak i kontrahenci działający na jego zlecenie mogą używać pliki cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 • Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 • Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
 • Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy A-Beauty Alicja Lubiejewska w celu optymalizacji działań.

Bezpieczeństwo

 • Administrator podejmuje aktywne działania w celu zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego, Twoich danych jakimi administruje przed manipulacjami, utratą, zniszczeniem oraz wykluczenie dostępu osób do tego nieuprawnionych. Działania w zakresie bezpieczeństwa ciągle usprawniane są z uwzględnieniem wdrożeń rozwiązań związanych z rozwojem technologicznym.
 • Pamiętaj! Jeżeli korzystasz z jednego komputera razem z innymi osobami, to po zakończeniu korzystania z usług Portalu, do których musi się zalogować, powinieneś wylogować się, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować jego zasobów lub informacji.

Usługi online zewnętrzne i linki zewnętrzne 

 • Usługi online Administratora mogą zawierać linki do witryn internetowych, które nie są prowadzone przez Administratora, lecz przez osoby trzecie. W przypadku wejścia na stronę z linka, musisz zapoznać się z polityką ochrony prywatności danej witryny, warunkami korzystania z niej oraz innymi obowiązującymi politykami i zasadami. Nie są to nasze dokumenty i nie my odpowiadamy za bezpieczeństwo treści tam umieszczanych. Podmioty odpowiedzialne za prowadzenie tych witryn mogą wykorzystywać informacje o Tobie zgodnie z własnymi politykami i zasadami.

Postanowienia końcowe 

 • Niniejsza Polityka prywatności została wprowadzona wedle stanu faktycznego i prawnego na dzień 25.05.2018 r. i uwzględnia w swej treści założenia nałożone na Administratora przez Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L nr 119, str. 1, dalej: „RODO”).